ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ