พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร

พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร

พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร