แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน

แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน

แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน