ด้านหลังแผ่นปลายการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ด้านหลังแผ่นปลายการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ด้านหลังแผ่นปลายการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว