ด้านหลังการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ด้านหลังการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ด้านหลังการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว