แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรล

แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรล

แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรล