งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์)

งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์)

งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์)