งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา

งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา

งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา