กระจกโค้งติดตั้งกับเสาแบบหน้าแปลน

กระจกโค้งติดตั้งกับเสาแบบหน้าแปลน

กระจกโค้งติดตั้งกับเสาแบบหน้าแปลน