ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นถนนเสร็จแล้วที่โรงแรมดุสิตธานี

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นถนนเสร็จแล้วที่โรงแรมดุสิตธานี

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นถนนเสร็จแล้วที่โรงแรมดุสิตธานี