ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นถนนเสร็จแล้ว

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นถนนเสร็จแล้ว

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นถนนเสร็จแล้ว