ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นจราจรเสร็จแล้ว

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นจราจรเสร็จแล้ว

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นจราจรเสร็จแล้ว