ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นเสร็จแล้ว

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นเสร็จแล้ว

ช่องจอดรถที่ทำการตีเส้นเสร็จแล้ว