พื้นถนนที่ลงน้ำยาแทคโค้ดแล้ว เพื่อรอการตีเส้นจราจร

พื้นถนนที่ลงน้ำยาแทคโค้ดแล้ว เพื่อรอการตีเส้นจราจร

พื้นถนนที่ลงน้ำยาแทคโค้ดแล้ว เพื่อรอการตีเส้นจราจร