หลังจากดีดเชือกแล้ว พื้นถนนจะเป็นแนวเส้นตรง เพื่อเป็นไกด์ให้กับเครื่องตีเส้นจราจร

หลังจากดีดเชือกแล้ว พื้นถนนจะเป็นแนวเส้นตรง เพื่อเป็นไกด์ให้กับเครื่องตีเส้นจราจร

หลังจากดีดเชือกแล้ว พื้นถนนจะเป็นแนวเส้นตรง เพื่อเป็นไกด์ให้กับเครื่องตีเส้นจราจร