ตีเส้นจราจรที่ห้ามจอดโรงแรมดุสิตธานี(สีลม)

ตีเส้นจราจรที่ห้ามจอดโรงแรมดุสิตธานี(สีลม)

ตีเส้นจราจรที่ห้ามจอดโรงแรมดุสิตธานี(สีลม)