การพ่นน้ำยาไพรเมอร์เรียบร้อยแล้ว

การพ่นน้ำยาไพรเมอร์เรียบร้อยแล้ว

การพ่นน้ำยาไพรเมอร์เรียบร้อยแล้ว