การพ่นน้ำไพรเมอร์ลงบนพื้นที่ต้องการตีเส้น

การพ่นน้ำไพรเมอร์ลงบนพื้นที่ต้องการตีเส้น

การพ่นน้ำไพรเมอร์ลงบนพื้นที่ต้องการตีเส้น