สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวมีลูกแก้วสะท้อนแสงอยู่บนเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวมีลูกแก้วสะท้อนแสงอยู่บนเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวมีลูกแก้วสะท้อนแสงอยู่บนเส้นจราจร