การนำป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ ซึ่งโครงเหล็กมีความยาวกว่า 8 เมตร

การนำป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ ซึ่งโครงเหล็กมีความยาวกว่า 8 เมตร

การนำป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ ซึ่งโครงเหล็กมีความยาวกว่า 8 เมตร