โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงยึดกับเฟรมป้าย

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงยึดกับเฟรมป้าย

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงยึดกับเฟรมป้าย