เฟรมป้ายจราจรขึ้นรถเสร็จแล้ว

เฟรมป้ายจราจรขึ้นรถเสร็จแล้ว

เฟรมป้ายจราจรขึ้นรถเสร็จแล้ว