ใช้สายรัดพลาสติกรัดสีเทอร์โมพลาสติกกับพาเลท

ใช้สายรัดพลาสติกรัดสีเทอร์โมพลาสติกกับพาเลท

ใช้สายรัดพลาสติกรัดสีเทอร์โมพลาสติกกับพาเลท