โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดป้ายจราจร

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดป้ายจราจร

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดป้ายจราจร