ขึ้นโครงโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขึ้นโครงโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขึ้นโครงโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว