การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายโอเวอร์เฮดหล่นจากรถบรรทุก

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายโอเวอร์เฮดหล่นจากรถบรรทุก

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายโอเวอร์เฮดหล่นจากรถบรรทุก