โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจร

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจร

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจร