โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว

โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว

โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว