การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายขึ้นรถบรรทุก