โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้าย

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้าย

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้าย