การนำโครงเหล็กโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงเหล็กโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงเหล็กโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรขึ้นรถบรรทุก