ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสี Traffic Paint ที่แฟลตทหาร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสี Traffic Paint ที่แฟลตทหาร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสี Traffic Paint ที่แฟลตทหาร