ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสีจราจรที่แฟลตทหาร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสีจราจรที่แฟลตทหาร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสีจราจรที่แฟลตทหาร