ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสีจราจร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสีจราจร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนขอบทางด้วยสีจราจร