ทาสีขาวสลับสีแดงบนฟุตบาทด้วยสีจราจร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนฟุตบาทด้วยสีจราจร

ทาสีขาวสลับสีแดงบนฟุตบาทด้วยสีจราจร