งานทาสีขอบทางขาวสลับแดงที่แฟลตทหารถนนศรีสมาน

งานทาสีขอบทางขาวสลับแดงที่แฟลตทหารถนนศรีสมาน

งานทาสีขอบทางขาวสลับแดงที่แฟลตทหารถนนศรีสมาน