รับจ้างทาสีขอบทางขาวสลับแดง และตีเส้นที่แฟลตทหาร

รับจ้างทาสีขอบทางขาวสลับแดง และตีเส้นที่แฟลตทหาร

รับจ้างทาสีขอบทางขาวสลับแดง และตีเส้นที่แฟลตทหาร