ขณะทำการตีเส้นอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ขณะทำการตีเส้นอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ขณะทำการตีเส้นอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่