ขณะทำการตีเส้นจราจรอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ขณะทำการตีเส้นจราจรอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ขณะทำการตีเส้นจราจรอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่