งานตีเส้นจราจรอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

งานตีเส้นจราจรอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

งานตีเส้นจราจรอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่