การสะท้อนแสงขอสีตีเส้นถนนเพื่อที่สามารถเห็นได้ชัดเวลากลางคืน

การสะท้อนแสงขอสีตีเส้นถนนเพื่อที่สามารถเห็นได้ชัดเวลากลางคืน

การสะท้อนแสงขอสีตีเส้นถนนเพื่อที่สามารถเห็นได้ชัดเวลากลางคืน