สีเทอร์โมพลาสติกที่มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง

สีเทอร์โมพลาสติกที่มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง

สีเทอร์โมพลาสติกที่มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง จะสะท้อนแสงเมื่อไฟส่อง