สีตีเส้นชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง

สีตีเส้นชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง

สีตีเส้นชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง