การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร

การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร

การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร