การพ่นน้ำยาแทคโค้ดก่อนทำการตีเส้นจราจร

การพ่นน้ำยาแทคโค้ดก่อนทำการตีเส้นจราจร

การพ่นน้ำยาแทคโค้ดก่อนทำการตีเส้นจราจร