การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจรเพื่อให้สีเทอร์โมพลาสติกติดแน่นกับพื้น

การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจรเพื่อให้สีเทอร์โมพลาสติกติดแน่นกับพื้น

การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจรเพื่อให้สีเทอร์โมพลาสติกติดแน่นกับพื้น