งานตีเส้นอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

งานตีเส้นอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

งานตีเส้นอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก