ตีเส้นช่องจอดรถอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ตีเส้นช่องจอดรถอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ตีเส้นช่องจอดรถอาคารจอดรถธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่