เสื้อสะท้อนแสง สีเขียวตองอ่อนข้อความต่าง ๆ จำนวน 46 ตัว

เสื้อสะท้อนแสง safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE"

การรีดแถบสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง ปตท. การรีดแถบสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง safety ปตท. เสื้อสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความ "S1" การรีดข้อความ "S1" ติดเสื้อสะท้อนแสง ปตท. การรีดข้อความ "S1" ติดเสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. การรีดข้อความ "DRILLING" ติดเสื้อกั๊ก ปตท. การรีดข้อความ "S1" ติดเสื้อ safety ปตท. การรีดข้อความ "DRILLING" ติดเสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว ปตท. เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว ปตท. รีดข้อความ "BONGKOT" เสื้อจราจร ปตท. รีดข้อความ "BONGKOT" การตัดเย็บเสื้อเซฟตี้ ปตท. เสื้อสะท้อนแสงจราจร ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "CONSTRUCTION" ผ้าสะท้อนแสง สำหรับรีดติดกับเสื้อสะท้อนแสง ปตท. เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อจราจรสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อเซฟตี้ ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" แถบสะท้อนแสงติดเสื้อ ปตท. เสื้อสะท้อนแสงจราจร ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อสะท้อนแสง safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อกั๊ก ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "EMT ADMIN" เสื้อสะท้อนแสง safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "EMT ADMIN" เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "DRILLING มาตรฐานเสื้อสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "DRILLING เสื้อสะท้อนแสง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อสะท้อนแสง safety บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มาตรฐานเสื้อสะท้อนแสง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อเซฟตี้ ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BONGKOT" เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "BONGKOT" เสื้อสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "RRT" เสื้อสะท้อนแสง safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "RRT" เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "RRT" เสื้อกั๊ก ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "CCT" เสื้อ safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "CCT" เสื้อสะท้อนแสงจราจร ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "EMT LEADER" เสื้อสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง "EMT LEADER" เสื้อสะท้อนแสง ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "EMT LEADER" มาตรฐานเสื้อสะท้อนแสง ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "EMT LEADER" เสื้อ safety ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "EMT LEADER" เสื้อกั๊ก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อ safety บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อจราจร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อสะท้อนแสง ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "CONSTRUCTION" เสื้อจราจรสะท้อนแสง ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "CONSTRUCTION" เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว ปตท. ติดผ้าสะท้อนแสง "BKK HEAD OFFICE" เสื้อเซฟตี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อสะท้อนแสงจราจร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เสื้อสะท้อนแสง ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. จำนวน 46 ตัว มาตรฐานเสื้อสะท้อนแสง ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อกั๊ก ปตท. เสื้อ safety ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อจราจร ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อจราจรสะท้อนแสง ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อเซฟตี้ ปตท. จำนวน 46 ตัว เสื้อสะท้อนแสง safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว มาตรฐานเสื้อสะท้อนแสง ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว เสื้อกั๊ก ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว เสื้อ safety ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว เสื้อจราจร ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว เสื้อเซฟตี้ ปตท. รีดข้อความสะท้อนแสง จำนวน 46 ตัว

รายละเอียด เสื้อสะท้อนแสง สีเขียวตองอ่อนข้อความต่าง ๆ จำนวน 46 ตัว

 1. เสื้อสะท้อนแสงสีเขียวตองอ่อนชนิดผ้ายืด ขนาดฟรีไซส์ จำนวน 46 ตัว
  • รีดแถบสะท้อนแสงแนวนอน หน้า-หลัง
  • รีดแถบสะท้อนแสงแนวตั้ง หน้า-หลัง
  • รีดข้อความสีเทา-เงินที่หน้าอก 1 จุด
  • ด้านหลังรีดข้อความสีเทา-เงิน
  • ด้านหน้า ผ่าอกใส่ซิป
  • ด้านข้าง เย็บติดกัน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อสะท้อนแสง มีแบบผ้าให้เลือก 2 แบบ คือ แบบตาข่าย และแบบผ้าสะท้อนแสง อีกทั้งสามารถสั่งพิมพ์ข้อความ หรือโลโก้สำหรับรีดติดเสื้อสะท้อนแสงได้ สอบถามราคาเสื้อสะท้อนแสงได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสื้อสะท้อนแสง