การทำเครื่องหมายกำกับบนผิวทางโดยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง และสีขาว

การทำเครื่องหมายกำกับบนผิวทางโดยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง และสีขาว

การทำเครื่องหมายกำกับบนผิวทางโดยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง และสีขาว